Çocuk İsteme Da'vası


Bir adam çocuğun nesebini iddia ettiğinde, onun mülkünde olduğunu bilir ve onu bir vakte istinad ederse bu durumda cereyan eden akdi feshetmek gerekir. Çocuk neseb mahallinde olduğu zaman, orda sözleşme bozulur ve bu şahıs, —çocuğun nesebinin sabit olması için— cariyesine cima ettiğini itiraf eder. [42]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler