Açıklama

Bu rivayet, yukarıdaki hadisin bir başka naklidir. Bu rivayette de, “Abdullah b  Revâha tahmin etti" denilirken "tanmin etti manasına "hazera" denilmiş, "haresa" denilmemiştir. Bir de önce­ki rivayette "hurmayı tahmin etti" denildiği htdrîe, burada hurma hiç anıl­mamış, sadece "tahmin etti" denilmiştir.
"hazera" kelimesi Bezlü'l-Mechöd'da "hareza" ola­rak tesbit edilmiştir. Ayrıca"her sarı ve beyazın kendisi için olmasını şart koştu" cümlesinden sonra, san ve beyazı açıklanın sadedinde "yani altın ve gümüş" ifadesi yer almıştır. Halbuki bu ilâve önceki hadiste mevcut değildir.[273]
3412... Bize Muhammed b. Süleyman haber verdi, bize Kesîr -ya­ni İbn Hişâm- Ca'fer b. Bürkân'dan rivayet etti, bize Miksem'den nak­len Meymûn haber verdi:

Rasûlullah (s.a) Hayber'i fethettiği zaman...
Ravi Kesîr, Zeyd'in hadisinin benzerini zikretti, (rivayetinde): "hurmayı tahmin etti"[274] dedi. Ayrıca; (hurmayı tahmi­ne ben yetkiliyim cümlesinin yerine) "Hurmayı toplamaya ben yetki­liyim; size, söylediğimin yarısını vereceğim" dedi.[275]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..