Bazı Hükümler


1. Selem muamelesi caizdir.
2. Seleme, selef de denilir.
3. İslama aykırı olmaması kaydıyle, gayr-i müslim âdetlerin devam etti­rilmesi caizdir.
4. Hurmada veya başka bir üründe selem yapılacaksa, selem yapılan ma­lın mikdarı ve teslim edileceği vade tayin edilmelidir.[429]
3464... Şu'be'nin haber verdiğine göre Muhammed veya Abdul­lah b. Mücâlid[430] şöyle dedi:

Abdullah b. Şeddâd ve Ebû Bürde, selef (selem) konusunda ihti­lâf ettiler. Beni, İbn Ebî Evfâ'ya gönderdiler. Kendisine selemi sor­dum. Şu karşılığı verdi:

Biz Rasûlullah (s.a), Ebû Bekir ve Ömer (r.anhüma) zamanla­rında buğday, arpa, kuru hurma ve kuru üzümde -İbn Kesîr, "Yanla­rında bunlar bulunmayan bir kavme" sözünü ilave etti- selem yapardık.
Sonra (Ebû Davud'un üstadlan Hafs b. Ömer ve İbn Kesîr) ravinin şu sözünde ittifak ettiler: "İbn Ebzâ'ya sordum. O da (Ebû Bürde'nin söylediğinin) benzerini söyledi."[431]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..