Açıklama


İbnü'1-Esîr, Üsdü'l-Gâbe adındaki eserinde, Buhayse'nin ba­basının adının Umeyr olduğunu söylerler.

Buhayse (r.anha)'mn babası, Hz. Peygamber (s.a)'e olan sevgi ve aş­kından dolayı, izin alarak Hz. Peygamber'in gömleğinin altına girmiş, onu öpmüş ve sarılmıştır. Sonra da Efendimizden, "istenildiği zaman reddedil­mesi, verilmemesi caiz olmayan şeyin" ne olduğunu sormuş; RasûluIIah da "su" karşılığını vermiştir. Anılan zat, Efendimize tekrar aynı soruyu yönelt­miş, bu sefer de "tuz" karşılığını almıştır. Hattâbî; istenildiğinde verilme­mesi caiz olmayan tuzun, dağdaki veya arazideki madeninden çıkartılma­mış olan tuz olduğunu söyler. Kişinin evindeki tuz ise kendisine aittir. Dola­yısıyla bunu, isteyene vermeyebilir, satabilir, istediği gibi tasarrufta bulu­nabilir.
Buhayse'nin babası aynı sorusunu üçüncü kez tekrarlayınca, Efendimiz bu sorulara bir son vermek için; "Bir hayır işlemen senin için hayırdır" kar­şılığını vermiştir. Yani sen Allah için ne yaparsan, ne verirsen bunların hepsi senin hayrınadır, karşılığını vermiştir.[463]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..