Açıklama

Müsedded; hadisi, Bişr b. el-Müfaddal ve Halid b. AbdulIah'dan rivayet etmiştir. Metin Bişr'in rivayetidir. Halid'in rivayetinde İbn Abbas'ın "gördüm" ifadesi yer almamış, ayrıca Efendimi­zin yahudilere laneti, "Allah yahudüeri kahretsin, helak etsin" şeklinde ak­tarılmıştır. Bu farka metnin sonunda işaret edilmiştir.
Hadis-i şerif ifade ettiği hüküm itibariyle 3486 nolu hadisten farklı de­ğildir. Orada yeterince bilgi verilmiştir.[492]
3489... Mugîre b.Şu'be (r.a)'den, Rasûlullah (s.a) şöyle buyur­muştur:
"İçki satan kişi, domuzları da boğazlasın (domuz etini de yesin)."[493]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..