65. Satın Alınan Yiyecek Maddesini Teslim Almadan Satmak


3492... İbn Ömer (r.anhüma)'den rivayet edildiğine göre, H. Pey­gamber (s.a) şöyle buyurmuştur:
"Bir yiyecek maddesi satın alan kişi, onu tam olarak teslim alın­caya kadar (başkasına) satmasın."[499]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..