Açıklama


Bu hadis, yukarıdakinden farklı olarak, satın alınan gıda maddesini ölçekle kayıtlamaktadır, önceki hadiste ise götürü yo­luyla satın alınan gıda maddesinden bahsediliyordu. Bu iki rivayet birleştiri­lince; satın alınan bir gıda maddesinin teslim alınmadan satılamayacağı ko­nusunda, götürü usulüyle alınanla ölçekle alınan arasında fark olmadığı or­taya çıkar.[512]
3496... İbn Abbas (r.anhüma)'dan, Rasûlullah (s.a)'ın şöyle bu­yurduğu rivayet edilmiştir:

"Zahire satın alan kimse, onu bir daha ölçmedikçe satmasın."
Ebû Bekir[513]  şunu da ilave etti: Tâvûs der ki:

İbn Abbas'a; Niçin (yasak etti)? dedim.
Görmüyor musun, onlar zahire daha sonra Ödenmek üzere al­tın karşılığında alışveriş yapıyorlar, dedi.[514]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..