Bazı Hükümler


1. Kokuların en güzel misktir.
2. Misk temiz olduğundan cilde ve elbiseye sürülebi­lir. Bu mevzuda ilim adamları ittifat etmişlerdir. Şiilerin miskin temiz olma­dığına dair naklettikleri haberlerin asılsız olduğu âlimlerin icmaı ve sahih ha­dislerin delaletiyle merduttur. Bu bakımdan Şiilerin bu görüşleri kaideyi bozmayan bir istisna teşkil etmektedir.[344]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler