Açıklama

İnsan cesedi bir yerde bir süre kalınca, bozulmaya ve kok­maya başlar. Onun kokması etrafındaki kişilerin ondan nef­ret edip kaçmasına sebep olur ki, bu ölünün kalanlar üzerinde bıraktığı sev­gi ve saygıyı kaldırır.
Aslında "İeş" kelimesi ölmüş hayvanların cesetleri hakkında kullanıl­dığı halde, Hz. Fahr-i Kainatın müslümanların cesetleri hakkında bu kelimeyi kullanması, uzun süre bekletilen insan cesetlerinin de leş gibi koku neş­redeceğini anlatmak ve cenazeyi evde bekletmekten onları sakındırmak için­dir. Binaenaleyh Hz. Peygamberin bu ta'birinde ölünün pis olduğuna dair bir delâlet yoktur.[346]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler