38-39. Cenaze Üzerine Saf Bağlama Saflar(In Tertibi Ve Sayısı)


3166... Malik b. Hübeyre'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a):

"Üzerine müslümanlardan (oluşan) üç saff (lık bir cemaatin) na­maz kıldığı bir müslüman ölüye (bu namaz Allah'ın cennet ve mağfi­retini) vacib kılar" buyurdu.
(Ravi Mersed b. Abdullah el-Yezenî rivayetine devamla) dedi ki; Mâlik (b. Hubeyre) cenaze için (namaz kılmaya gelen) halkı az buldu­ğu zaman -bu hadisten dolayı- onları üç safa ayırırdı.[367]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler