43-44. Cenazeyi Uğurlarken (Bir Hayvana Ve Bir Şeye) Binmek


3177... Sevban'dan (rivayet olunduğuna göre);

Rasûlullah (s.a) bir cenazenin yanında iken (kendisine) bir hay­van getirilmiş te ona binmeyi kabul etmemiş (Cenazeyi defnetme işi­ni) bitirince bir başka hayvan getirilmiş de ona binmiştir. (İlk getiri­len hayvana binmediği halde ikinci hayvana binişinin sebebi) kendisi­ne sorulunca da (şöyle) cevap vermiştir:
“Gerçekten (cenaze ile birlikte) melekler de yürüyordu. Melek­ler yürürken ben (hayvana) binecek değilim. (Fakat cenazenin kabre konmasını müteakip melekler gidince (hayvana) bin (mekte bir sakın­ca görme) dim."[417]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler