52-54. Cenaze Namazı Kılarken Kaç Tekbir Alınır?


3196... (Ebû İshâk'ın) Şa'bi'den (rivayetine göre);

Rasûlullah (s.a) (bir gün sahabilerinden bazılarıyla birlücte me­zarlıkta gezinirken toprağı) yaş olan bir kabre uğramış (ashabıyla bir­likte) o kabrin önünde saf bağla(yıp namaz kılmışlar. (Hz. Peygam­ber) bu kabir üzerine (namaz kılarken) dört (defa) tekbir almış.
(Ebû İshak diyor ki): "Ben Şa'bi'ye; (bunu) sana kim söyledi?" diye sordum da: "Güvenilir birisi (yani o anda) orada bulunan Ab­dullah b. Abbas (söyledi)" diye cevap verdi.[486]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler