1. Hâkimlik Görevi İstemenin Hükmü


3571... Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet olunduğuna göre; RasûlulIah (s.a):
"Her kim hâkimlik görevini üzerine alırsa bıçaktan başka bir şeyle boğazlanmış olur" buyurmuştur.[15]
3572... Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet olduğuna göre; Peygam­ber (s. a):
"İnsanlar arasında hâkimlik yapmakla görevlendirilen kimse bı­çaktan başka bir şeyle boğazlanmış olur" buyurmuştur.[16]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler