7.Hakimin Yanlış Hüküm Vermesi


3583... Ummü Seleme'den, demiştir ki: Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:
"Ben ancak bir insanım. Siz davalarınıza bakmam için bana müracaat ediyorsunuz. Bir kısmınız (hakkı savunurken) delilini ifade etme hususunda bir kısmınızdan daha güç'" olabilir, ben de ondan dinlediklerime göre hüküm veririm. Binaenaleyh ben (bu şartlar içeri­sinde) herhangi bir kimse için kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilme­sine hükmedersem o kimse bu şeyi almasın. Çünkü ben (bu şekilde verdiğim  hükümle) ona  ateşten  bir  parça  kes(ip  ver)mişim  (demek)tir.”[53]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler