22. Şahidleri Olmayan İki Kişinin Bir Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri


3613... Ebû Musa el-Eş'arî'den rivayet olunduğuna göre;
İki adam bir deve ya da bir hayvan üzerinde hak iddia ederek Pey­gamber (s.a)'e başvurmuşlar; hiçbirinin de şahidi yokmuş. Peygam­ber (s.a) de o deveyi ikisi arasında paylaştırmış.[146]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler