29. Bir Kimseyi Borçtan Veya Diğer Haklarından Dolayı Hapsetmenin Hükmü


3628... Amr b. eş-Şerîd'in babasından, Rasûlullah (s.a)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Varlıklı bir kimsenin borcununu ödemeyi geciktirmesi (alacak­lıya ondan) şikâyetçi olmayı ve (hâkime de)onu (hapis cezasıyle) ceza­landırmayı meşru kılar."
Îbnü'l-Mübârek dedi ki; (Metinde geçen) "Yuhillu ırzahû" (cüm­lesi) "Ona sertçe çıkışabilir" analamına gelir, "Ve ukûbetehu" cüm­lesi de, "hapsedilebilir' anlamına gelir.[180]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler