Bilgi Bankası 11:

Lisan-i Tarihi Numuneler Önce Ace bey ve Fazıl bey, Ke­mer adı verüen mahalle geldiler. Bir sal hazırlayıp, ikisi bindi­ler. Gelibolu'dan yukarı Cemlenik isimli kale civarına çıktılar. Bağlar arasında bir hristiyan bulup, hemen o gece Süieyman paşaya adamı getirdiler. Paşa adamı memnun ettiğinden adam, kılavuzluk yapmayı üstlendi. Yetmiş seksen kişi, bazılarına göre kırk kişi ve Süleyman paşa Rumeli yakasına geç­tiler. Dillerinde şu beyitle: "Akdenizi geçmişisiz bir iki sal­la/oldu bizim salımız taht-ı Süleyman bize Himmet-i Mura­dınla gayibdan ersa-lellah/Gözlerimizi açmışız ahsen-i -melillahi.

Hatta mevlid yazan Süleyman Çelebi ki, Süleyman paşa­nın hem adaşı olup hem de meşrebleri birbirine uyan arasıra bir araya gelip sohbet meclislerinde buluşan kimselerdi. İşte bu zatın Rumeliye geçtiğini işitince aşağıdaki beyiti inşa et­mişti:

"Velayet gösterüp halka suya seccade salmışsın

Yakasın rumelinin dest-i takva ile almışsın"

Evvela Öğüdîük kalesini aldılar. Halkın tamamını kılıçtan geçirdiler. Daha sonra eksemil kalesini fetih edip, içindekileri haraca bağladılar. (Künhül Ahbar-Ali)


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..