Kitap ve Babları


M. Muhyiddin Abdülhamid neşri ile Concordance'ın vcrdiği kitap ve bab isim ve sayılarının farklı olduğunu belirttik.Şimdi bu farkı bir liste halinde göstermeye çalışacağız. Zira Sünen'den istifade edecek olanların bu durumu bilmelerinde büyük fayda vardır.[51]

Kitap (bölüm)                Concordance'da M. Muhyiddin Neşrinde
Adı Kit. No:     Bab Sayısı Kit. No:     Bab Sayısı
et-Tahâre 1 139 1 143
es-Salat 2 251 2 367
Salâtu'l-istiskâ 3 11 — —
Salâtu's-sefer  4 20 — —
Salâtu't-tatavvu* 5 27 — —
Şehru Ramazan 6 10 — —
Sücudu’l-Kur’an 7 8 — —
Vitr     8 32 — —
ez-Zekât 9 46 3 47
el-Lukata 10 — 4 —
el-Menâsik 11 96 5 98
en-Nikah 12 49 6 50
et-Talak 13 50 7 50
es-Savm 14 81 8 81
el-Cihad 15 170 9 182
el-Edâhî (dahâyâ) 16 25 10 20
es-Sayd                 — 11 4
el-Vasâyâ 17 17 12 17
el-Feraiz 18 18 13 17
el-Harâc ve’l-imâre ve'l-fey    19 41 14 40
el-Cenâiz 20 80 15 84
Eymân ve'n-nüzûr 21 25 16 32
el-Büyû’ 22 90 — —
el-Buyü’ ve'icâre —       — 17 92
el-Akdiye 23 31 18 30
el-İlm 24 13 19 13
el-Eşribe 25 22 20 22
el-Et'ime 26 54 21 55
el-Tıbb 27 24 22 24
el-Itâk (itk) 28 15 23 15
el-Huruf ve'1-Kırae 29 — 24 —
el-Hammâm 30 2 25 3
el-Libâs 31 45   26 47
et-Terreccül 32 21 271 21
el-Hâtem * 33 8 28 8
el-Fiten 34 7 29 7
el-Mehdî 35 — 30 —
el-Melâhim 36 18 31 18
el-Hudud 37 38 .32 40
el-Diyât 38 18 33 32
es-Sünne 39 29 34 32
el-Edeb 40 169 35 180


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler