21. Arayanın Tefsiri


3365... Abdu Rabbih b. Saîd el-Ensarî'nin şöyle dediği rivayet edil­miştir:
Ariyye, bir kimsenin hurma ağacını (n meyvesini) bir başkasına vermesi veya malından (bahçesinden) bir veya iki ağacı yemek için ayır­ması ve onu hurma karşılığında satmasıdır.[145]
3366... İbn İshak'dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Arâyâ, bir kimsenin hurma ağaçlarım (meyvelerini) bir adama hibe edip, kendisine, hibe ettiği adamın o ağaçlarla ilgilenmesinin ağır gel­mesi ve bu yüzden o (ağaçlardaki) hurmayı, tahminî misli kadar hur­ma ile değiştirmesidir.[146]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..