Açıklama


Hadis, tarlayı ortağa vermenin caiz olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca ziraat ortaklığı fasıd olduğu takdirde, ekımn çift çiye ait olacağı; tarla sahibine de tarlasının ücretinin verileceği anlaşılmaktadır. Hanefî mezhebine göre bu durumda, yani ortaklık fasid olduğunda, mah­sul tohum sahibine ait olur. Karşı taraf ise ecr-i misli; yani çiftçi ise emeği­nin karşılığını, tarla sahibi ise tarlasının kira bedelini alır. Hanefîler bu ha­disten, tohumu tarla sahibi olan Zuhayr'ın verdiğini anlamaktadırlar. Bu an­layışa göre Hanefîlerin görüşü ile hadis arasında bir çelişki kalmamaktadır.[243]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..