8.Davacı İle Davalı Mahkemede Hakimin Önünde Otururlar


3588... Abdullah b. ez-Zübeyr'den, (şöyle) dediği rivayet olun­muştur:
Rasûlullah (s.a.), davacı ile davalının hâkimin önünde oturmala­rını emretti.[66]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler