Açıklama

Bilindiği gibi amde benzeyen öldürme, silah  sayılmayan bir âletle döve döve öldürmedir. Bu tür öldürmenin diyeti muğallazadir. Konu bundan önceki babda detaylı ola­rak geçmişti.

Hz. Peygamber (s.a.v) bu hadiste, amde benzeyen öldürmeden dolayı kısas gerekmediğini açıkça beyan buyurmuştur. Rasûlullah'jn bu tasrihi­ne sebep, şibh-i amd, amde benzediği için kısasın gerekebileceği yolun­daki şüpheleri defetmektir.

Musannif Ebû Davud, Halil b. Ziyâd el-Muhânbî'nin İbn Raşid'den naklettiği bir ziyadede, Rasûlullah'ın şibh-i amd yoluyla öldürmenin vu­kuunu anlatan bir sözüne işaret etmiştir. Buna göre; amde benzeyen öl­dürme silâhla ve düşmanlık eseri işlenen bir cinayet değildir. Şeytanın in­sanlar arasındaki bir faaliyetidir. Bu Öldürme şeklinin esası açıklığa çıka­maz. Katilin halel-i rûhiyesi ve öldürüş şekli bilinmez. Böyle bir durum­da da katil Öldürülmez.
Bu hadisin, üzerinde durduğumuz konu ile hiçbir irtibatını göremedik. Musannifin bu hadisi niçin buraya aldığını da bilmiyoruz.[175]
4566...  Abdullah b. Amr (r.a) den; Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Mudıhalarda (kemiğe varan yaralarda) diyet beş devedir."[176]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler