22. Birisiyle Dövüşüp Kendisini Koruyan Kişinin Durumu


4584... Safvan b. Ya'Iâ, babası (Ya'lâ) dan, şöyle dediğini rivayet et­miştir:
Benim işçim bir adamla dövüşüp elini ısırdı. Adam elini çekti ve işçi­nin ön dişi düştü. Adam Rasûlullah (s.a.v) e geldi. Rasûlullah dişi heder etti (diyet takdir etmedi.) ve: "Onunda elini senin ağzına koymasını ve senin onu erkek deve gibi kemirmeni mi istiyorsun?" buyurdu.[208]

(Abdullah b. Abdül Aziz) şöyle dedi:
"Bana, İbn ebî Müleyke babasından, Ebû Bekir (r.a) ön dişi heder etti (diyet takdir etmedi) ve "Dişi kalmayasıca!" dedi, diye nakletti.[209]
4585...  Abdülmelik Atâ'dan, o da Ya'Iâ b. Ümeyye'den bu hadisi riva­yet etti ve şunu ilâve etti:

Sonra (Rasûlullah s.a.v) ısırana:
"İstersen elini ağzına koy, o elini isırsin sonra ağzından çek" bu­yurdu ve dişlerinin diyetini iptal etti.[210]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler