Hayvan, Maden Ve Kuyudan Dolayı Vuku Bulan Zararlar Hederdir[228]


4593...  Ebû Hureyre (r.a) Rasûlullah (s.a.v) den, şöyle buyurduğunu ri­vayet etmiştir:
"Hayvanın yaralaması hederdir. Mâden (de uğranılan zarar) heder­dir. Kuyu (da uğranılan zarar) hederdir, Rikâz[229] da beşte bir vardır.”[230]
Ebû Davud: Açma (hayvan); yanında kimse bulunmayan salıverilmiş başıboş hayvandır. Bu da gündüz olur, gece olmaz, demiştir.[231]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler