I. Yiyecekler


951. Mes’ele: Ba'd-ez-zebh at etin eki eylemek câiz olur mu?

Elcevap: İmâm-ı A'sam katında mekruhtur, katf-i madde-i cihanda meddî olduğu için. İmâmeyn katlarında kerahet yoktur.
[1003]
952. Mes’ele: İstakoz ve kerevit ve midye ve istiridyenin ekli helâl olur mu?

Elcevap: Kerâhet-i tahrîmî ile mekruhtur.
[1004]
953. Mes’ele: Turşu balığının ekli helâl olur mu?

Elcevap: Helâl olur, haramla turş olmayıcak.
[1005]
954. Mes’ele: Tuz ile ve sirke ile perverde olan hadravât çiğ iken eki olunsa helâl olur mu?

Elcevap: Olur mu'tâddır.
[1006]
955. Mes’ele: Pırasa demekle ma'rûf nesneyi yemek helâl olur mu?

Elcevap: Olur, mescide varmayıcak.
[1007]
956. Mes’ele: 'Isırgan dikeni" demekle ma'rûf otu, taze iken pi­şirip yemek câiz olur mu?

Elcevap: Olur mu'taddır.
[1008]
957. Mes’ele: Pekmezin şırasına toprak katıp kaynatsalar ser'an helâl olur mu?

Elcevap: Şer'îdir, hem öyle olmayınca pekmez olmaz. Sorula­cak nesne değildir. Merhum Kemâlpasa-zâdeye isnâd olunan söz bir galata mebnîdir galattır. Sûret-i fetvayı yazan cehele "şıraya" diyecek yerde "şaraba toprak katılıp" deyu yazmış. Merhum anı "şaraba" demek sanıp "haramdır" deyu cevap yazmıştır.
[1009]
958. Mes’ele: Zeyd "eğer şurb-i hamr edersem zevcim Hind üç talâk boş olsun" dedikten sonra, "arab şerbeti" dedikleri nesneyi içse talâk-ı selâse vâki' olur mu?

Elcevap: Müskir ise olur.
[1010]
959. Mes’ele: Ba'zi kimseler akça çıkarıp, ta'am pişirip eki eyleseler helâl olur mu?

Elcevap: Sonra helâllaşmak evlâdır. Yâhud cümle bir emîne teberru' edip, öl dahi cümle teberru etmek münâsibdir.
[1011]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..