IV. Bedreddin Simâî


969. Mes’ele: Şeyh Bedreddin Simâvî ki "Varidat" sahibidir, "tek­fir etmeyip la'net etmeyen kâfirdir" diyen Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: "Anın müridlerinden olan kâfirlerdir" demek lâ­zımdır. Şâir kefere gibi adın anmayıp la'net etmeyip kendi hâlin­de olan müslüman kâfir olmaz.
[1022]
970. Mes’ele: Semâvetlü taifesinden bir taife, şurb-i hamr ettik­lerinde biri birinin avretlerini icazetleri ile tasarruf eyleseler, meşhurlara ne lâzım olur?

Elcevap: Katil lâzımdır.
[1023]
971. Mes’ele: Zeyd-i naibin "ehl-i sünnet ve cemâ'atten olan, şeyh Bedreddin dervişlerini, kim ki evine kondurup konuk edinirse ta'zır edip cerime hükm edin" dese şer'an dürüst olur mu?

Elcevap: Bed-namlık ile meşhur olan Semâvenli taifesinden ise, anlara meşrudur. Amma konağı ta'zîr olunup cerime alınmak meşru' değildir.
[1024]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..