VI. Hakîm İshak


977. Mes’ele: el-âyeh. Hakîm Ishak ehibbâsından olan Zeyd ve Amr ve Bekr âyet-i kerîmede zikr olunan ibareti ile istidlal edip "hâliyâ, yehûd ve nasâra ellerinde Tevrat ve İncil inzal olunduğu üzerinedir, asla tağyir olunmaz" diye i'tikâd eyleseler. Tevrat adına hâliya yehûd ellerinde olan kitabda hasret-i Lût (aleyhis-selâm) hakkında -hâşâ- "sekran olup kendini bilmez iken kızları­na zina eyledi" deyu mestur olup, Kur'an-i 'azîme muhalif ve münâkız nice nesneler olsa, vech-i meşrûh üzere i'tikâd edip musir olan kimselere ne lâzım olur?

Elcevap: Bebb-i sarîh ve cehl-i kabîhdir. Israr ederler ise bi-l -ittifak katilleri lâzımdır. Tevbe-i sahîha edip imanlarını tecdîd edicek bizim eimme katında katilden halâs olurlar, şâir eimme mezheblerince hadden kati olunurlar.
[1031]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..