III. Hilkat Garibesi


983. Mes’ele: Zeyd zevci Hindden doğan Zeynebin, sağ canibi si­yah olup lihye misâl uzun kılları oldukta, ba'zı kimseler "eseri-i cindir" deyu dahi eylese, vâkı'â eser-i cin midir, yoksa 'alâmet-i hayr mıdır?

Elcevap: Bâtıl söylemişler, ealâmet-i hayrdır. Nice bunun em­sali vâki' olmuştur. Öyle deyenlere teybe ve istiğfar lazımdır.
[1039]
984. Mes’ele: Bir şahsın, ferci hem zekeri olup, ikisinden birden tebevvül eylese, lâkin birinden çok gelse, i'tibar çok gelene mi olur?

Elcevap: İ'tibar olunmaz, müşkildir.
[1040]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..