Değirmen Satışında Kaydedilmesi Gereken Şeyler

Keza, üzerine alış-veriş, sözleşmesi yapılan yer bir değirmen ise, senet şöyle yazılır:

"Müşteri, satıcıdan şu köyde, şu nehrin üzerinde, şu hudutlu değirmenin tamamım, hudutlafıylâ,Tıakîarıyla, yeriyle, binasıyla, oda­larıyla, altıyla, üstüyle, kovasıyla, çarkıyla, dingiliyle, demirden ve ağaçtan yapılmış diğer aletleriyle, her şeyiyle, suyu ile, suyolu ile, tahtalarıyla, nesi var—nesi yok hepsiyle, hayvan koyacak yeriyle, hu­bubatı koyacak yerleriyle, bağıyla, bahçesiyle, ağaçlarıyla satın al­dı." denilir. Bundan sonra duruma bakılır: Eğer değirmen umûmun nehri üzerinde ise, bu durumda hududunun biri nehrin suyunun ba­tısında; ikincisi, umûmun yoluna bitişik; üçüncüsü, nehrin suyunun döküldüğü yere bitişik; dördüncüsü de filanın arazisine bitişik olduğu" yazılır.
Eğer değirmen, mülk olan bir kanal üzerine yapılmışsa, bu satı­şa, o da dâhil olur ve "özel nehir üzerine yapılmıştır." diye yazılır. [78]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..