Hamam Satışında Kayda Geçirilmesi Gereken Şeyler

Satış konusu olan şey, bir hamam ise, senet şöyle yazılır: Müşteri, satıcıdan, bir erkekler hamamının (veya bir kadınlar hamamının) tamamını satın aldı.

Birisi erkeklere, diğeri de kadınlara ait olmak üzere, iki ayrı ha­mam varsa; "... ikisini de satın aldı." diye yazılır.

Bir hamam olur ve erkekeler öğleden önce, kadınlar öğleden son­ra girerlerse; öylece söylenir ve öylece yazılır. Hamamda bulunan tah­ta sedir; hamamcının üzerine oturduğu tahda sedir; hashâne dedik­leri ve hatırlı kişilerin girdiği oda; hamamcıya mahsus ve hamamcı­nın gelirinin içine konduğu tahta sandık, keza elbise sandığı, gibi şeyler de yazılırlar.
Hududu, haklarının tamamı, yeri, binası, su ısıtma kazanı, su kuyusu, kovası, ipi, duvarları, su taslan, kül ocağı, su yolu odunluk çamaşır kurutma yeri ve benzeri şeyler de yazılırlar. [79]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..