14- Başka Birinin Yol Hakkını İkrar Etmek

Bir kimse, kendisine ait bir yerde, bir başkasının yol hakkı bu­lunduğunu ikrar ederse, bu durum şöyle yazılır:

Filan şahıs ikrar ederek şöyle dedi: "Gerçekden filan şahıs için, şu hudutlu yerde, şu yer ile şu yer arasında büyük kapıya varana ka­dar, yol hakkı vardır. Ve bu yol, başlangıçtan sonuna kadar, şu kadar arşın uzunlukta ve şu.kadar arşın enindedir. Bu yolun tamamı, bütün hududu ve hakları ile filanındır; onun mülküdür ve onun elin­dedir. Bu şahıs, ikrar eden şahıstan ve diğer insanlardan, —oraya— daha çok hak sahibidir ve elyaktır."

Bu ikrar aynen yazılır.
Eğer yola ortak iseler; bu yazıya "yola ortakdırlar." cümlesi ilâve edilerek yazılır. [260]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..