17- Bir Müşterinin Satın Aldığı Şeyi İkrar Etmesi

Bir müşteri, bir şahsın vekilinden bir yer satın alırsa veya müş­terinin kendisi vekil olur ve müvekkili adına bir yer satın alırsa; bu durumlar şöyle yazılır:

İsmi ve kimliği senette zikredilen şu müşteri, ikrarı sahih, caiz ve diğer tasarrufu nafiz olduğu halde, isteğiyle şöyle ikrar eyledi: O senette yazılı yerin (veya senette yazılı evin) tamamını satın almıştır. Hududu da senette yazılıdır. Zikredilen satıcıdan, belirli bir bedel ile, filan oğlu filan için, onun vekili olarak ve bedelini de müvekkili­nin malından vererek satın almıştır. Ve o, üzerine sözleşme yapılan yeri, onun için teslim almıştır. O evin (veya o yerin) tamamı, filanın mülkü ve onun hakkıdır. Senette ismi geçen şahsın ismi ariyettir ve hak sahibinin vekilinin ismidir. Mülkün aslı filanındır ve onun hak­kıdır. İkrar eden bu şahsın ismi ariyettir. Müvekkili filandır ve o ye­re bütün insanlardan daha çok hak sahibidir. O yerin tamamı hak­kında ikrar eden şahsın bir da'vâsi yoktur. Başka bir şeyi de yoktur.
Şayet tamamı veya bir kısım hakkında iddiada bulunursa; — ister hâli hayatında olsun, ister ölümünden sonra olsun—' bu da'vâ-sı batıldır. Kendisi adına ikrar olunan şahıs da bunu tasdik eyledi ve bunların tamamı, şu günde, yüz yüze söylendi. [263]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..