Vekâleten Bir Şey Satın Alma İşleminin Yazıya Geçirilmesi

Filan şöyle ikrar eyledi: Gerçekten kendisi, şu mevkide, filan adamdan, şu kadar bedele bir ev satın almıştır. Bu alış senedine ön­ce besmele yazılıdır.
Sonra da söylediğimiz gibi "filan için satın aldı." diye yazılır. Şayet, satın alman şeyin yarısını kendi nefsi için, yansını da başkası için yazacaksa, şöyle yazar: Filan, isteyerek şöyle ikrar eyledi: "Şu yerdeki evi satın alırken, muşa olarak o evin yarısını kendi nef­si için satın aldı. Yarısını da — müşâ olarak (= taksim edilmeksizin) filan için— onun vekili olarak— satın aldı. Ve evin tamamına — bu müşaan satın alış sebebiyle— yarı yarıya ortak oldular. O yer, ikisi­nin elindedir. Yarısının parasını, nakden filanın malından, onun em­riyle ödedi. Bunu da kendisi için ikrar da bulunulan şahıs şifahi ola­rak tasdik eyledi" diye yazılıp, bu yazı tamamlanır. [264]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..