18- Bir V Asînin, Yetim İçin Satın Aldığını İkrar Etmesi

Bir vasî bir yetim için, bir yer satın aldığını ikrar edince, bu durum şöyle yazılır:
Filanın küçük oğlu için vasî olan zat, şöyle ikrar eyledi: Filan şahıs, filandan, bedeliyle evin tamamını, şu yetim için sabit vasî ola­rak ve vasîlik velâyetiyle satın aldı. Ve bu hükümle, bedelini de yeti­min malından ödedi ve velayeti hasebiyle satıcıya verdi. Bu ev, yeti­min oldu. Bu yetim, o eve bütün insanlardan daha fazla hak sahibi­dir ve ev onun hakkıdır. Senetteki isim ariyettir. İkrar eden şahsın o evin tamamında veya evin bir şeyinde, hiç bir hakkı yoktur. Vasî, yetim bulûğa erip, rüşde erişene kadar, onun için satın alınan şeyi teslim alıp korumaktadır.[265]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..