19- Bir Kimsenin, "Bir Şahsın Evinin, Diğerinin Elinde Ariyet Olduğunu İkrar Etmesi

Bir kimse, diğer bir şahsın elinde bulunan bir evin, onda âri-yeten bulunduğunu ikrar ederse; bu ikrarı şöyle yazılır:
Filan, isteyerek şöyle ikrar eyledi: "Kendisi dünya malından hiç bir şeye sahip değildi?. Üzerindeki elbiseden başka ne yerin üstünde bir şeyi var, ne de yerin altında bir şeyi vardır. Elbisesinin kıymeti de şu kadar dirhemdir. Bu şahıs filanın âlisenin içindedir ve onun evinde durmaktadır. Kendisine, o şahıs infak etmektedir. Onun, baş­kasında da bir malı mülkü yoktur; ne canlı, ne cansız ne de kendisi­ne mal denilen bir şey... Filan da, oturduğu yerin ariyet olduğunu tasdik eyledi. [266]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..