27.    Mudarebe (Rabbü'l-Mal'in Emrine) Muhalefet Etmesi


3384... Urve, yani [İbn Ebi'I-Ca'd] e ârikî'nin[198] dediğine göre;
Rasûlullah (s.a) kendisine, bir kurban -veya koyun-[199] satın al­ması için bir dinar verdi. O da iki koyun satın alıp, birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarı Rasûlullah'a getirdi. Efendimiz (s.a) Ur-ve'ye ticaretinin bereketli olması için dua etti.
Artık o, toprak satın alsa kâr ederdi.[200]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..