Bazı Hükümler


1. Şen'rnmn bedevinin malını onun namına satıver­mesi caiz değildir.
2. Bir kimsenin piyasayı dolaşıp aldığı bilgileri birisine aktarması ve ondan lacağı görüş istikametinde hareket etmesi meşrudur.[366]
3442... Câbir (r.a)'den, Rasûlullah (s.a)'in şöyle buyurduğu ri­vayet edilmiştir:
"Şehirli, köylü namına satmasın.[367] İnsanları (kendi hallerine) bı­rakın. Allah (c.c) onlann bazısını, bazıları vasıtasıyla rıziklandırır."[368]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..