50. (Alışverişte) Hilekârlık Yasaktır


3452... Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre;

Rasûlullah (s.a), zahire satan bir adama uğradı ve:

"Ne satıyorsun?" diye sordu.

Adam, (sattığını) Hz. Peygamber'e söyledi. Bunun üzerine Ra-sûlullah'a, "Elini zahirenin içine sok" diye vahyolundu, o da elini sok­tu. Hayretle onun ıslak olduğunu gördü ve:
“Hile yapan bizden değildir'* buyurdu.[393]
3453... Yahya (el-Kattân)'dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Süfyân; "Bizden değildir" sözünü, "Bizim gibi değildir" şeklin­de tefsir etmeyi beğenmezdi.[394]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..