51. Alışveriş Yapanların Muhayyerliği


3454... Abdullah b. Ömer (r.anhüma)'den, Rasûlullah (s.a)'ın şöy­le buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Alışveriş yapanlardan her biri, birbirlerinden ayrılmadıkları müd­detçe, arkadaşına karşı muhayyerdir. Ama muhayyerlikle satış müs­tesna."[398]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..