17. Göçebenin Yerleşik Halk Aleyhinde Şahitliğinin Hükmü


3602... Ebû Hureyre (ra)'den rivayet olunduğuna göre; Rasûlul­lah (s.a)'ın şöyle buyurduğunu duymuştur:
"Bedevinin köylü aleyhindeki şahitliği geçerli değildir."[114]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler