24. Amde Benzeyen Hatanın Diyeti


4588... Abdullah b. Amr (r.a) den; Rasûlullah (s.a.v) -Müsedded; Mek­ke fethi günü hitabetti dedi-[217] şöyle buyurdu:
"Haberiniz olsun! Mal veya kandan câhiliye döneminde anılıp zik­redilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sade­ce, Sikayetu'1-hâc (hacılara su vermek) ve Sidânetu'I-Ka'be (Kabe hiz­meti) bundan müstesnadır.

Haberiniz olsun!.. Şüphesiz kamçı ve sopa ile olan amde benzeyen hatâen öldürmenin diyeti yüz devedir.
Bunlardan kırkının karınla­rında yavruları olacaktır."[218]
4589...  Bize bu hadisi aynı isnadla ve benzer mânâ ile Halid'den Mu­sa b. İsmail ve Vüheyb de haber verdiler.[219]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler