III. Karagöz


991. Mes’ele: Zeyd-i hatib ekâbir meclisinde vâki' olup, gece ile hayâl-i zil dedikleri oynayıp, define kadir olmayıp ve kalkıp gi­demeyip, iğmâz-ı ayn edip, sabah istiğfar eylese, şer'an nesne lâ­zım olur mu?

Elcevap: Hitabeti, Bak te'âlâ hazreti 'azamet ve heybetin ol ekâbir dediği hakir kulunun 'azamet ve heybetinden gâlib bilip ana göre 'amel eder bir müslime verilmek lâzımdır.
[1049]
992. Mes’ele: Bir gece bir meclise hayâl-i zil oyunu getirilip, imam ve hatib olan Zeyd ol mecliste bile olup, oyun âhirine değin bile seyr eylese, şer'an imametten ve hitabetten azle müstehak olur mu?

Elcevap: Eğer ibret için nazar edip ehl-i hâl fikriyle tefekkür ettiyse olmaz.
993. Mes’ele: Hayâl-i zil için ba'zı ehl-i basiret demiştir. Hem "mahall-i ibrettir" deyu bu­yurduğu vâki' midir?

Elcevap: Vaki'dir. Erbâb-i besâir-i selîmeye ibret-i acibedir,
[1050]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..