Kâbede Kılınan Namazlar:

Kâ'be'nin içinde, farz olsun veya nafile olsun, namaz kıl­mak sahihtir.

Şayet, Kâ'be'nin içinde cemaatle namaz kılınacak olunursa, imâmın etrafında daire olunur. Kimin sırtı, imâmın sırtına veya yüzü imâmın sırtına jgeîmişse, onun namazı caiz olur. Yüzünü ima­mın yüzüne çeviren kimsenin namazı da caiz olur; fakat, bu du­rumda, imâmla bu şahıs arasında, bir sütre bulunmazsa, namazı mekruh olur.

Fakat, bu durumda, akasını imâmın yüzüne döndüren kimse­nin namazı caiz olmaz. Cevheretü'n - Neyyire'de ve Sirücü'I - VeH-hâc'da da böyledir.

Kâ'be içinde, cemaatle namaz kılınırken, imâmın sağında ve solunda bulunan kimselerden, imâmın yöneldiği duvara imâm­dan daha yakın olmayanların namazları caiz olur. ez - Zâd'da ve îmâm Serâhsî'nin Mebsut Şerhi'nde de böyledir.

fi tmâm, Harem-i Şerif de namaz kıldırdığı zaman, insanlar Kâ'be'nin etrafında halka olurlar ve imâmın kıldırmakta olduğu namazı kılarlar.

Cemaatten her hangi biri, imâmın bulunduğu tarafta olmamak şartıyle, Kâ'be'ye imâmdan daha yakın bulunsa bile, namazı caiz olur. Hidâye'de de böyledir.

îmâm, Kâ'be'nin içinde, cemaat de Kâ'be'nin etrafında bulunsa; bu durumda, eğer Kâ'be'nin kapısı açık olursa, namazları caiz olur. Tebyin'de de böyledir.

Eğer, bir kadın, imâmın hizasına durmuş olur ve imâm da ona,   imâm   olmaya niyyet- etmiş bulunursa; bu durumda, kadın, imâmın yönelmiş olduğu tarafa dönmüş bulunursa, imâmın namazı fasid olur. Fakat, kadın başka tarafa^ yönelmiş bulunursa, imâmın namazı fasid olmaz. Zahİrîyye'de de böyledir.
Kâ'be'nin içinde namaz kılian bir kimse, bir rek'ati bir ta­rafa, diğer rek'ati de başka bir .taraf a dönerek kılmış olsa, namazı caiz olmaz. Çünkü o kimse, zaruretsiz olarak, yakîni olan kıbleden dönmüş olur. Bedai'de de böyledir. [18]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..