6- Parmakların Aralarını Ovmak (Hilallemek)

Ovmak, su damlamakta olan parmakları, diğer parmakl&nn arasına girdirmekle olur. Böyle yapmak ise, ittifakla sünnet-i müek-kededir. Nehrü'l  Fâik'te de böyledir.

Bu hüküm, suyun, parmakların arasıra ulaşması haline göredir. Fakat, eğer parmakların, arası, diğer parmakların giremiyeceği kadar  bitişik olursa, buralara suyu ulaştırmak vacib olur. Teb-yîn'de de böyledir.

Ellerini suyun içine sokmuş olan kimse için  su, durgUB ıu bile olsa  parmak aralarını hilallemek zarureti yoktur.
Evlâ olan, ellerde tesbîk  (yani parmakları birbirleri arasına girdirmek) tir. Ayaklarda ise, sol elin küçük parmağı ile, sağ aya- başlanır ve bu iş sol ayağın ku-[19]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..