Yarısı Müşteriye Ait Olan Bir Evin Diğer Yarısının Daha Sa­tın Alınması İşleminin Kaydedilmesi

Bir kimsenin , yarısı kendisine ait, bulunan bir evin, diğer ya­rısını satın alması hâlinde senet şöyle yazılır:

Filan oğlu filan, filan oğlu filandan, iki hisseden bir hisseyi ta­mamen satın aidi. O hisse, satıcının söylediği yerin tamamının, — taksim yapılmamış— yansıdır. Ö iki senimden, bir sehmi, müşteri­nin mülküdür. Bir sehim de satıcının mülküdür. Satıcı, bu söylenen sehmi, müşteriye, şu hudutla, şu kadara sattı." diye yazılır.

Satılan yerin hududuna hacet yoktur.

Daha önce, taksim edilmemiş yerin hududunu söylemiştik; o ta­mamının hudududur.
En doğrusunu, ancak Allahu Teâlâ bilir. [70]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..