Bir Vârisin, İki Kardeşinin Mirastaki Hisselerini Satın Al­ması İşleminin Kaydedilmesi

Bir vâris, iki kardeşinin mirastaki hissesini satın alırsa; bu şöyle yazılır:

Filan oğlu filan, kardeşi filan üe kız kardeşi filâneden (ki onlar, filanın çocuklarıdır ve anaları da filanın kızı frlânedir) şu yerdeki, şu hudutlu yerin tamamı olan hisselerini satın aldı.

Keza, "bu müşteri, onların şu yerdeki, şu hudutlu olan yerin içinde bulunan taksim edilmemiş kırk hisseden yirmi altı hissesini satın aldı. O yer, filan oğlu filanın ölümüyle mîras kalmıştı. Mirasçıları, karısı filâne, kızı filâne ve. iki oğludur. (Onlar, filan ve filandırlar. Bu satıcı; bu alıcıdır.) Ölenin terekesi, aralarında taksim edilince, sekizde biri karısına, bakisi erkek iki hisse, kız bir hisse olmak üzere evladına (= çocuklarına) kaldı.

Burada "asıl mesele sekiz sehimden olup, kırk sehim üzerinden taksim edilir. Bu kırk sehimden beş sehmi, karısına; ori dörder his­se, iki oğlua ve yedi hisse de kızına isabet eder. Bu mîras, akid gü­nünde, ellerinde taksim edilmemiştir. Müşterinin ondört hissesi var-.dır. O da diğer hisselerin içine karışmıştır.

İşte bu durumda, onlar, hisselerinin tamamını söylenilen bedel­le, müşteriye satarlar. O bedel her birinin hissesine göre olur. Müş­teri de, ma'kûdün aleyh (- üzerine alış-veriş akdi yapılmış olan) ye­ri, satın almış olur.

Ve bu senet, sonuna kadar böylece yazılır.

(Bu Taksimin Şeması: Muris: Ölü (Filan)
Varisler : Zevce  îbn Ibn Bint (karısı) (oğlu) (oğlu) (kızı) Hisseleri: Sümün Bakî (= 1/8) (= Geride kalan - 7/8)
Asıl mesele : 8'den kurulur ve tereke 40 hisse olarak taksim edilir. (8 x 5 = 40)

Buna göre, herkesin hissesi:
Zevce: (1/8) 1x5 = 5
Birinci oğul: (35 — 7 : 2) = 14
tkinci oğul : (35 — 7 : 2) = 14
Kız : (35 — 28 ) = 7
Yekûn (5 + 14 + 14 + 7) = 40)
Çocuklar: Baki (Geride kalan) = (7/8) 7 x 5 = 35
Erkek iki, kız bir alacağına göre, bu 35 hisse (2 + 2 + 1 =) 5'e bölünecek ve 35'in beşte biri olan 7 hisse kızın; bunun iki katı olan 14'er hisse de oğulların olacak.) [71]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..