Bir Kimsenin, Vârislerden, Kendilerine Mîras Kalmış Bulu­nan Bir Evi Satın Alması İşleminin Kaydı

Bir kimse, vârislerden, kendilerine miras kalmış olan bir evi satın alınca, bu husustaki senet şöyle yazılır:  -

Filan oğlu filan; filan, filan ve filâne ile onların analarından (ki o, filan oğlu filanın kızı filânedir.) —bu dördünden— hisselerinin tamamını, bir defada satın aldı. Bunlar mîras ortağıdırlar. Filan ölün­ce, geride karısı filâne, iki oğlu filan ve filan ile kızı filâne kaldı. Bun­lardan başka da, ölenin vârisi yoktur. Ve şu yerdeki, şu hudutlu evin tamını da geride mîras olarak bırakmıştır. İşte, hudutları belli olan bu evi, onun vârisleri, Allahu Teâlâ'nın taksimi üzerine taksim eyle­diler: Karısına sekizde bir verilip; kalanı evlâdına ikili birli taksim edildi. Farzın (= hissenin) aslı sekiz olup; taksim kırk sehim üzerine yapılınca, karısına beş hisse; her bir oğluna on dörder hisse ve kızı­na yedi hisse düştü. Bu ev, satış akdi yapılırken taksim edilmemişti. Onlar, bu evin tamamını müşteriye sattılar. Bu müşteri de, söyleni­len bedelle, bir defada, o evi satın aldı. Bedeli aralarında hisseleri­ne göre taksim eylediler.' Yazı, böylece tamamlanır.
En doğrusunu Allahu Teâlâ bilir. [72]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..