Han Satışında Yazılması Gereken Senet

Alış-veriş konusu olan-yer, bir han ise, senet şöyle yazılır: Müşteri, satıcıdan, dört duvarı tuğla ile yapılmış, şu kadar dük­kanı müştemil; alt katında şu kadar odası bulunan; üst tarafında dört dükkanı olan hanın tamamını, hudûduyla, haklarıyla, yeriyle, bina­sıyla, duvarlarıyla, odalarıyla, dük kanlarıyla, yoluyla, (ilâ ahirihi...) tamamen satın almıştır.
Şayet üzerinde iki kat daha varsa "üç kat olan hanın tamamım satın aldı." diye yazılır ve bu yazı böylece sona erer. [74]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..