Sadece Sulama Hakkının Satılması

Nehrin aslı olmaksızın, yapılan satış caiz olmaz. Zira şirb, su­dan nasiptir ve hissedir. Su ise toplanıp bir araya birikmeden mülk değildir. Mülk olmayanı satmak ise câİz olmaz. Gerçekten su, az olur, çok olur. O takdirde satılan meçhul olur ve bu mechûliyet satış ak­dinin fesadını gerektirir.

Bazı alimler ise: Eğer örf ise, —Belh ve Nesef şehirleri ile ben­zerlerinde olduğu gibi— bu satış caiz olur." buyurmuşlardır.

Çünkü bu şehirlerde örf olmuştur ve caiz görmüşlerdir. Peygam­ber (S.A.V..) Efendimiz de şöyle buyurmuştur: Müslümanların gü­zel gördüğü şey, Allahu Teâlâ indinde de güzeldir. Kadı İmâm Ebû Afi Huseyn bin Hadr en-Nesefî ve bazı alimler bununla fetva vermişlerdir.
Ba'zı âlimler de: "Caiz olmadığım" söylemişlerdir. Sahih olanı da budur. Zira sahih olan kıyas, ekseri beldelerin taâmüdür; ba'zı beldelerin taâmülü değildir. [87]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..