Bir Parça Yer Ve Bu Yer Sebebiyle Köyün Suyundan Satılması Örf Olan Bir Parça Su Satılırken Kaydedil

Bir parça yer ve bu yer sebebiyle köyün suyundan satılması örf Olan bir parça su satıırken, bu husustaki senet şöyle yazılır:
Müşteri, satıcıdan şu kadar yer ve şu kadar, (Bir sehimlik) — köyün suyundan— su satın aldı. Bu su, köyün pınarlanndandır. Eh-lince ma'lum ve ma'ruftur ve o, zikredilen yerlere taksim edilmiştir; bu da ehlînce ma'İumdur ve gizli tarafı yoktur. Bundan dolayı, müş­teri, o köyün su hisselerinden, o belirli yer için, su satın almıştır ve bu alım—satım ve hakları vuku bulmuş; yazı da tamam olmuştur. [88]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..